1.9 Horsens Fjord

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 791 km 2 og berører 6 kommuner: Horsens, Odder, Hedensted, Vejle, Skanderborg og Århus.

Se vandplan for Horsens Fjord

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger