1.9 Horsens Fjord

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 791 km 2 og berører 6 kommuner: Horsens, Odder, Hedensted, Vejle, Skanderborg og Århus.

Se vandplan for Horsens Fjord

Se lokalt høringsnotat