1.8 Ringkøbing Fjord

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 3477 km 2 og berører 9 kommuner: Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Vejle, Billund, Varde, Holstebro, Silkeborg og Hedensted kommune.

Se vandplan for Ringkøbing Fjord

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger