1.7 Aarhus Bugt

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 772 km 2 og berører 7 kommuner: Århus, Samsø, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Favrskov og Odder.

Se vandplan for Aarhus Bugt

Se lokalt høringsnotat

 

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger