1.6 Djursland

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca.1.007 km 2 og berører 2 kommuner: Norddjurs og Syddjurs.

Se vandplan for Djursland

Se lokalt høringsnotat