1.3 Mariager Fjord

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 574 km² og berører 3 kommuner: Mariagerfjord, Rebild og Randers.

Se vandplan for Mariager Fjord

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger