1.3 Mariager Fjord

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 574 km² og berører 3 kommuner: Mariagerfjord, Rebild og Randers.

Se vandplan for Mariager Fjord

Se lokalt høringsnotat