1.15 Det Sydfynske Øhav

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 765 km 2 og berører først og fremmest Svendborg Kommune, Faaborg- Midtfyn Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune og mindre dele af Nyborg Kommune.

Se vandplan for det Sydfynske Øhav

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger