1.15 Det Sydfynske Øhav

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 765 km 2 og berører først og fremmest Svendborg Kommune, Faaborg- Midtfyn Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune og mindre dele af Nyborg Kommune.

Se vandplan for det Sydfynske Øhav

Se lokalt høringsnotat