1.14 Storebælt

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 540 km 2 og berører først og fremmest Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune og Langeland Kommune og mindre dele af Odense – og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Se vandplan for Storebælt

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger