1.13 Odense Fjord

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 1190 km 2 og berører 7 kommuner: Nordfyn, Odense, Kerteminde, Fåborg-Midtfyn og mindre dele af Assens, Nyborg og Svendborg Kommuner.

Se vandplan for Odense Fjord

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger