1.12 Lillebælt/Fyn

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 1000 km 2 og berører først og fremmest Assens Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune og Ærø Kommune samt mindre dele af Faaborg-Midtfyn - og Odense Kommuner.

Se vandplan for Lillebælt/Fyn

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger