1.11 Lillebælt/Jylland

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 2.370 km 2 og berører 9 kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted, Vejen og Billund Kommuner.

Se vandplan for Lillebælt/Jylland

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger