1.10 Vadehavet

undefined

undefined

Vandplanen dækker ca. 4400 km 2 og berører 10 kommuner: Esbjerg, Fanø, Varde, Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Tønder.

Se vandplan

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger