Temadag om klimaforandringer og vandmiljø

Mandag d.10. december var Naturstyrelsen vært for en temadag om klimaforandringer og vandmiljø, hvor repræsentanter fra 28 myndigheder og interesseorganisationer deltog.

Temadagen var bygget op om en række faglige oplæg, der behandlede klimaforandringernes effekter på forskellige vandmedier, og hvordan klimatilpasning kan indtænkes i næste ge nerations vandplaner. De faglige oplæg blev fulgt op af en workshop, hvor deltagerne fik lejlighed til at diskuterer effekter af klimaforandringerne samt hvorledes de eventuelt kan adresseres i vandplanerne.

Bidrag fra oplægsholdere og deltagere vil indgå i Naturstyrelsens videre arbejde med udarbejdelse af de kommende vandplaner.

Se præsentationerne fra de faglige oplæg