Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer

"Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer” beskriver det grundlag, der har været anvendt ved udarbejdelse af vandplanerne med tilhørende indsatsprogrammer.

Retningslinjerne skal dels ses i sammenhæng med bekendtgørelser om hhv. miljømål og ind­satsprogrammer samt bekendtgørelse om de kommunale vandhandleplaner.

Hent "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer":