Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner

Styrelsen var fredag 28. september 2012 vært ved en konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner.

På konferencen blev den nyeste viden om blandt andet naturværdier i vandløb, stenrev, minivådområder og presset på fjordene fremlagt og diskuteret af en række eksperter.

Også kystvande, vandløb og virkemidler var på programmet, med det formål at drøfte den viden, vi allerede har i dag, og den viden, vi har brug for frem mod den næste generation af vandplaner, der skal være færdige i 2015.

Se program for konferencen (pdf)

Oplev eller genoplev konferencen

Vandplanskonferencen blev livestreamet. Her kan du se eller gense videostreamingen af konferencen: (Vær opmærksom på, at videoerne åbner i Windows Media Player.)

  • Velkomst ved tidligere miljøminister Ida Auken og session 1: Kystvande
  • Session 2: Vandløb
  • Session 3: Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats

Læs præsentationerne fra vandplanskonferencen

(alle præsentationerne er i pdf-format):

Session 1: Kystvande

Session 2: Vandløb

Session 3: Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats