Miljørapporter og habitatvurderinger for vandplaner for første planperiode

Vedrørende supplerende offentlig høring af ændringer af de dele af vandplanernes indsatsprogram og retningslinjer, der fastsætter forpligtelser for myndigheder

Her kan du finde miljørapporter og habitatvurderinger for forslag til vandplaner (2010-15). Der vises synlige rettelser, der er foretaget som konsekvens af den supplerende offentlige høring af ændringer i de dele af vandplanernes indsatsprogram og retningslinjer, der via vandplanerne fastsætter forpligtelser for myndigheder, jf. miljømålslovens § 30.

Der er ikke genberegnet effekter af fastlagte indsatser i vandplanerne på baggrund af de ændringer, der er foretaget i indsatsprogrammet. Der er endvidere ikke justeret i tabeller og tilhørende tekst omhandlende vandområder f. eks. som følge af udtag af vandområder. Genberegning af effekter af fastlagte indsatser samt øvrige nødvendige justeringer vil blive foretaget i forbindelse med endelig vedtagelse af vandplanerne. 

Vanddistrikt I - Jylland og Fyn

Hovedvandoplande

Vanddistrikt II - Sjælland

Hovedvandoplande

Vanddistrikt III – Bornholm

Hovedvandopland

Vanddistrikt IV - Internationalt vanddistrikt

Hovedvandopland