Mariager Fjord

Relevante rapporter

http://www.mariager-fjord.dk kan følgende findes

  • Mariager Fjord. Udvikling og status 1997. Århus Amt og Nordjyllands Amt, 1998.
  • Mariager Fjord – en fjord ude af balance. Nordjyllands Amt og Århus Amt, 1999.
  • Debatoplæg om Mariager Fjord. Nordjyllands Amt og Århus Amt, 2002.
  • Mariager Fjord. Indsatskatalog for nedbringelse af tilførslen af fosfor og kvælstof. Nordjyllands Amt og Århus Amt, 2004.
  • Mariager Fjord – indsatsmuligheder. Nordjyllands Amt og Århus Amt, 2004.
  • Aktuelle overvågningsdata