Limfjorden

Sydthy del 2 (Limfjorden)

Aktuel viden om Limfjorden kan findes i Pjece om Limfjordens miljøtilstand 2006  som blandt andet beskriver fjordens tålegrænse for kvælstof og fosfor, udgivet af limfjordsamterne i 2006

Følgende er baggrundsmateriale for pjecen

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Vandløbskvalitet for følgende kommuner

Søer

Regionplaner

Natur og landskabspolitik er en del af Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt. Læs mere her tekst bilag