Find resuméer og basisanalyser

Du kan finde resuméer og tilhørende basisanalyse(r) for et hovedvandopland ved at zoome ind og klikke på kortet herunder.

Hvis du kender nummer og navn på hovedvandoplandet kan du også bruge listen under kortet. > genvej til listen

Vanddistrikt I - Jylland og Fyn

Hovedvandoplande

Vanddistrikt II - Sjælland

Hovedvandoplande

Vanddistrikt III - Bornholm

Hovedvandopland

Vanddistrikt IV - Internationalt vanddistrikt

Hovedopland