Basisanalyse del 1 - Vanddistrikt 35

Bemærk filstørrelsen, visse filer kan tage lang tid at hente.

Forord, baggrund, sammenfatning (0,6 mb)

1 Generel karakteristik af Vanddistrikt 35 (10,4 mb)

1.1 Opland (3,7 mb)

1.2 Menneskelig påvirkning (2,8 mb)

1.3 Typologisering af overfladevand og grundvand (3 mb)

1.4 Målopfyldelse i henhold til nugældende regionplan (0,8 mb)

1.5 Miljøtilstand i vandløb og søer (0,8 mb)

2 Karakterisering og påvirkninger af overflade- og grundvand (36 mb)

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet (11 mb)

2.2 Afstrømningsområde Langelandsbælt (2,8 mb)

2.3 Afstrømningsområde Femern Bælt (3,1 mb)

2.4 Afstrømningsområde Guldborgsund (4,2 mb)

2.5 Afstrømningsområde Østersøen (3,4 mb)

2.6 Afstrømningsområde Grønsund (3,4 mb)

2.7 Afstrømningsområde Stege Bugt (2,8 mb)

2.8 Afstrømningsområde Fakse Bugt (4,2 mb)

2.9 Afstrømningsområde Køge Bugt (2,5 mb)

2.10 Afstrømningsområde Grundvand (1,4 mb)

Omslag, litteraturliste (11,7 mb)