Vandområderne

Du kan finde resuméer og tilhørende basisanalyse for et hovedvandopland ved at zoome ind og vælge området med i-knappen på kortet herunder.

Hvis du kender nummer og navn på hovedvandoplandet kan du også bruge listen under kortet.

Vanddistrikt I - Jylland og Fyn

Hovedvandoplande

Vanddistrikt II - Sjælland

Hovedvandoplande

Vanddistrikt III - Bornholm

Hovedvandopland

Vanddistrikt IV - Internationalt vanddistrikt

Hovedvandopland