Kruså/Vidå

Vandplanen dækker ca. 1100 km 2 og berører 3 kommuner: Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Herudover er der et tysk opland på ca. 260 km2 samt et mindre opland på ca. 10 km2 på dansk side, der udmunder i den tyske del af Vadehavet.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter:

Teknisk baggrundsnotat

Kortbilag
Kortbilag 1
Kortbilag 2
Kortbilag 3
Kortbilag 4
Kortbilag 5
Kortbilag 6
Kortbilag 7
Kortbilag 8
Kortbilag 9
Kortbilag 10

Miljørapport (SMV)
Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Se basisanalysen