Østersøen

Vandplanen dækker ca. 1.100 km2 og berører 6 kommuner: Faxe, Vordingborg, Lolland, Stevns, Næstved og Guldborgsund Kommuner.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter:

Kortbilag
Teknisk baggrundsnotat
Miljørapport (SMV)
Basisanalyse (fra Storstrøms Amt - link til www.vandognatur.dk)
Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger