Smålandsfarvandet

Vandplanen dækker ca. 3.445 km2 og berører 10 kommuner: Slagelse, Næstved, Sorø, Ringsted, Guldborgsund, Lolland Kalundborg, Faxe, Stevns og Vordingborg Kommuner.  

undefined

Se vandplanforslag


Øvrige plandokumenter:

Kortbilag
Teknisk baggrundsnotat
Miljørapport (SMV)
Basisanalyser (fra Storstr. og Vestsj. Amt - link til www.vandognatur.dk)
Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger