Køge Bugt

Vandplanen dækker ca. 990 km 2 og berører 21 kommuner: København, Tårnby, Dragør, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Rødovre, Glostrup, Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge, Ringsted, Faxe og Stevns.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter

Miljørapport

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

Kortbilag 10

Teknisk baggrundsnotat

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Basisanalyser:
HUR Del 1 - Del 2
Vestsjællands Amt: Del 1 - Del 2 - Del 2 / bilag
Storstrøms Amt: Del 1 - Del 2