Øresund

Vandplanen dækker ca. 800 km 2 og berører 17 kommuner: Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Allerød, Egedal, Furesø, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Gentofte, Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør kommuner.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter

Miljørapport

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

Kortbilag 10

Teknisk baggrundsnotat

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Basisanalyser:
HUR: Del 1 - Del 2