Isefjord og Roskilde Fjord

Vandplanen dækker ca. 2000 km 2 , og berører 20 kommuner: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter:

Miljørapport

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

Kortbilag 10

Teknisk baggrundsnotat

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Basisanalyser:
HUR: Del 1 - Kortsamling - Del 2
Vestsjællands Amt: Del 1 - Kommenteret kortsamling - Del 2 - Del 2 / bilag