Kalundborg

Vandplanen dækker ca. 977 km 2 og berører 6 kommuner: Kalundborg, Holbæk og Odsherred samt i mindre grad Slagelse, Sorø og Ringsted.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter

Miljørapport

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

Kortbilag 10

Teknisk baggrundsnotat

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Basisanalyser:
Vestsjællands Amt: Del 1 - Del 2 - Del 2 / bilag