Horsens Fjord

Vandplanen dækker ca. 791 km2 og berører 6 kommuner: Horsens, Odder, Hedensted, Vejle, Skanderborg og Århus.

undefined

Se vandplanforslag

Teknisk baggrundsnotat til vandplan 1.9 Horsens Fjord

Miljørapport (SMV) Horsens Fjord

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

Kortbilag 10

Basisanalyse

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Yderligere oplysninger
Kontorchef Peter Kaarup, telefon 72 54 82 62 eller 29 16 01 73.