Aarhus Bugt

Vandplanen dækker ca. 772 km 2 og berører 7 kommuner: Aarhus, Samsø, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Favrskov og Odder.

undefined

Se vandplanforslag

Teknisk baggrundsnotat til vandplan 1.7 Aarhus Bugt

Miljørapport (SMV) Aarhus Bugt

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

kortbilag 9

Kortbilag 10

Basisanalyse

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Yderligere oplysninger
Kontorchef Peter Kaarup, telefon 72 54 82 62 eller 29 16 01 73.