Djursland

Vandplanen dækker ca.1.007 km 2 og berører 2 kommuner: Norddjurs og Syddjurs.

undefined

Se vandplanforslag

Teknisk baggrundsnotat til vandplan 1.6 Djursland

Miljørapport (SMV) Djursland

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

kortbilag 10

Basisanalyse

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Yderligere oplysninger
Kontorchef Peter Kaarup, telefon 72 54 82 62 eller 29 16 01 73.