Randers Fjord

Vandplanen dækker ca. 3250 km 2 og berører 10 kommuner: Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Favrskov, Viborg, Randers, Norddjurs, Hedensted, Vejle, Ikast-Brande, Odder, Århus og Syddjurs.

undefined

Se vandplanforslag

Teknisk baggrundsnotat til vandplan 1.5 Randers Fjord

Miljørapport (SMV) Randers Fjord

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

kortbilag-10

Basisanalyse
(Link til Vand- og naturplan for 1.5. Randers Fjord med  Århus Amts basisanalyser)

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Yderligere oplysninger
Kontorchef Peter Kaarup, telefon 72 54 82 62 eller 29 16 01 73.