Nissum Fjord

Vandplanen dækker ca. 1600 km 2 og berører 7 kommuner: Lemvig, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Struer, Ringkøbing-Skjern og Silkeborg.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter:

Kortbilag

Teknisk baggrundsnotat

Miljøvurdering (SMV)

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Ringkjøbing Amts Basisanalyse, del 1

Ringkjøbing Amts Basisanalyse, del 2