Mariager Fjord

Vandplanen dækker ca. 574 km² og berører 3 kommuner: Mariagerfjord, Rebild og Randers.

undefined

Se vandplanforslag

Miljøvurdering

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

Kortbilag 10

Teknisk baggrundsnotat

Basisanalyse

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Yderligere oplysninger
Kontorchef Peter Kaarup, tlf. 72 54 38 77
Kontorchef Susy Lauesen, tlf. 72 54 37 13
Vandplankoordinator Jørgen Bidstrup, tlf. 72 54 37 24