Limfjorden

Vandplanen dækker ca. 7.600 km² og berører 18 kommuner: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Randers, Silkeborg, Skive, Struer, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg.

undefined

Se vandplanforslag

Miljørapport

Kortbilag 1

Kortbilag 2

kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

Kortbilag 10

Teknisk baggrundsnotat , Bilag

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Basisanlyse

Yderligere oplysninger
Kontorchef Peter Kaarup, tlf. 72 54 38 77
Kontorchef Susy Lauesen, tlf. 72 54 37 13
Kontorchef Søren Hald, tlf. 72 54 37 72
Vandplankoordinator Jørgen Bidstrup, tlf. 72 54 37 24
Vandplankoordinator Gudron Krog Frandsen, tlf. 72 54 37 89