Det Sydfynske Øhav

Vandplanen dækker ca. 765 km 2 og berører først og fremmest Svendborg Kommune, Faaborg- Midtfyn Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune og mindre dele af Nyborg Kommune.

undefined

Se vandplanforslag

Teknisk baggrundsnotat

Miljørapport (SMV)

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Se basisanalysen