Storebælt

Vandplanen dækker ca. 540 km 2 og berører først og fremmest Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune og Langeland Kommune og mindre dele af Odense – og Faaborg-Midtfyn Kommune.

undefined

Se vandplanforslag

Teknisk baggrundsnotat

Miljørapport (SMV)

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Basisanalysen