Odense Fjord

Vandplanen dækker ca. 1190 km 2 og berører 7 kommuner: Nordfyn, Odense, Kerteminde, Fåborg-Midtfyn og mindre dele af Assens, Nyborg og Svendborg Kommuner.

undefined

Se vandplanforslag

Teknisk baggrundsnotat

Miljørapport (SMV)

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Se basisanalysen