Lillebælt/Jylland

Vandplanen dækker ca. 2.370 km 2 og berører 9 kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted, Vejen og Billund Kommuner.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter:

Teknisk baggrundsnotat

Kortbilag
Kortbilag 1
Kortbilag 2
Kortbilag 3
Kortbilag 4
Kortbilag 5
Kortbilag 6
Kortbilag 7
Kortbilag 8
Kortbilag 9
Kortbilag 10

Miljørapport (SMV)

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Se basisanalysen