Vadehavet

Vandplanen dækker ca. 4400 km 2 og berører 10 kommuner: Esbjerg, Fanø, Varde, Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Tønder.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter

Teknisk baggrundsnotat

Kortbilag
Kortbilag 1
Kortbilag 2
Kortbilag 3
Kortbilag 4
Kortbilag 5
Kortbilag 6
Kortbilag 7
Kortbilag 8
Kortbilag 9
Kortbilag 10

Miljørapport (SMV)

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Se basisanalysen