Svar til forligskredsen

Svar til forligskredsen

Svar på 19 spørgsmål 14.09

Bilag til spm. 2-32 af 24.09 (del 1 af 2)

Bilag til spm. 2-32 af 24.09 (del 2 af 2)

Svar på 76 spørgsmål 07.09

Svar på 79 spørgsmål 24.09

Spørgsmål til svar af 24.09

Svar på 9 spørgsmål 26.09