Planudkast fra forhøringen

Udkast til vandplanerne var i forhøring hos statslige, kommunale og regionale myndigheder fra januar til marts 2010. I den periode gennemgik kommunerne planudkastene for at sikre sig, at tal og forudsætninger i planerne var rigtige og baseret på den nyeste data.

Udkast til vandplanerne fra forhøringen:

Nordlige Kattegat og Skagerrak

Limfjorden

Mariager Fjord

Nissum Fjord

Randers Fjord

Djursland

Århus Bugt

Ringkøbing Fjord

Horsens Fjord

Vadehavet

Lillebælt Jylland

Lillebælt/Fyn

Odense Fjord

Storebælt

Det Sydfynske Øhav

Kalundborg

Isefjord og Roskilde Fjord

Øresund

Køge Bugt

Smålandsfarvandet

Østersøen

Bornholm

Materiale fra forhøringen


Se hele materialet fra forhøringen

Høringssvar fra forhøringen

Arbejdsgruppe om spildevand, februar 2010