Planudkast fra forhøringen

Udkast til vandplanerne var i forhøring hos statslige, kommunale og regionale myndigheder fra januar til marts 2010. I den periode gennemgik kommunerne planudkastene for at sikre sig, at tal og forudsætninger i planerne var rigtige og baseret på den nyeste data.

Udkast til vandplanerne fra forhøringen:

Nordlige Kattegat og Skagerrak

Limfjorden

Mariager Fjord

Nissum Fjord

Randers Fjord

Djursland

Århus Bugt

Ringkøbing Fjord

Horsens Fjord

Vadehavet

Lillebælt Jylland

Lillebælt/Fyn

Odense Fjord

Storebælt

Det Sydfynske Øhav

Kalundborg

Isefjord og Roskilde Fjord

Øresund

Køge Bugt

Smålandsfarvandet

Østersøen

Bornholm

Materiale fra forhøringen

Arbejdsgruppe om spildevand, februar 2010