Høring af vandplanerne

Supplerende offentlig høring juni - august 2014

Ændringer til forslag til vandplaner er i 8 ugers supplerede offentlig høring fra 30. juni til 26. august 2014.

Læs mere om den supplerende høring.

Offentlig høring juni-december 2013

Forslag til vandplanerne var i seks måneders offentlig høring fra juni til december 2013.
Læs mere om den offentlig høring

Læs høringssvarene

Teknisk forhøring maj 2013

Forslag til vandplanerne var i maj 2013 i teknisk forhøring hos kommunale, regionale og statslige myndigheder. Baggrunden for at sende vandplanerne i en ny høring er en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om, at den supplerende høring i december 2011 var for kort.
Læs mere om den tekniske forhøring

Supplerende høring december 2011

Den offentlig høring af vandplanerne gav anledning til en række ændringer. Disse ændringer i forslag til vandplanerne var i supplerende høring fra den 3. december til den 10. december 2011. Efterfølgende afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at den supplerende høring var for kort.
Læs mere om den supplerende høring
Se høringssvar fra den supplerende høring på Miljøministeriets høringsportal

Høring oktober 2010-april 2011

Forslagene til vandplanerne var i offentlig høring fra den 4. oktober 2010 til den 6. april 2011.
Se de planforslag, der var i høring
Se høringssvar på Miljøministeriets høringsportal

Forhøring januar-marts 2010

Udkast til vandplanerne var i forhøring hos statslige, kommunale og regionale myndigheder fra januar til marts 2010. I den periode gennemgik kommunerne planforslagene for at sikre sig, at tal og forudsætninger i planerne var rigtige og baseret på nyeste data. Herefter opdaterede Naturstyrelsen de 23 vandplanforslag.
Se de planudkast, der var i forhøring
Se forhøringens høringssvar på Miljøministeriets høringsportal