FAQ om vandplanerne

I forbindelse med offentliggørelsen af vandplanerne for første planperiode d. 30. oktober 2014 er der udarbejdet en opdateret FAQ.