Basisanalyse 2005/2006

Grundlaget for arbejdet med vandplanerne er den såkaldte basisanalyse. Basisanalysen bestod i en opsamling af viden om vandområdernes tilstand og om de menneskeskabte påvirkninger af vandområderne samt af en allerførste vurdering af, hvilken indsats der skulle til for at opfylde vandrammedirektivet.

Basisanalysen blev foretaget som led i Danmarks gennemførelse af artikel 5 om basisanalyse i EU's vandrammedirektiv fra 2000. Målet med basisanalyserne var at tilvejebringe et ensartet grundlag for vandforvalt­ningerne i Europa.
Læs mere om EU's vandrammedirektiv

I Danmark var basisanalysen opdelt i to. Første del af basisanalysen bestod i en kortlægning af vandforekomsterne og af de kilder, der påvirker dem. Første del blev rapporteret til EU-kommissionen i 2005. Anden del bestod i en vurdering af risikoen for, at vandforekomsterne ikke ville kunne opnå de gældende regionplaners målsætninger inden 2015. Denne del blev rapporteret i juli 2006.

Basisanalyserne er foretaget af de daværende amter, som før kommunalreformen i 2007 var vanddistriktmyndighed. Efter kommunalreformen overtog Miljøministeriet vanddistriktmyndigheden.
Læs mere om organiseringen

Danmarks indrapportering basisanalysen del I og del II

Del I: Rapportering, følgebrev m.m.
Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) (pdf, 1 Mb)

Følgebrev til Kommissionen , Miljøstyrelsens direktør Ole Christiansen (pdf)

Del I: Amternes basisanalyse (karakterisering)

HUR
(pdf, 5 MB) 

Bornholms Regions Kommune
(pdf, 240kb)

Ribe Amt
(pdf, 17 MB)

Århus Amt
(pdf, 2 MB)
 

Limfjorden
(pdf, 26 MB)
 

Vestsjællands Amt
(pdf, 75 kb)
 

Fyns Amt
(pdf, 52 MB)
 

Vejle Amt
(pdf, 2 MB)
 

Viborg Amt
(pdf, 18 MB)
 

Storstrøms Amt
(pdf, 65 MB)
 

Sønderjyllands Amt
(pdf, 33 MB)
 

Ringkøbing Amt
(pdf, 350 kb)
 

Nordjyllands Amt
(pdf, 35 MB)
 


Del II: Rapportering, følgebrev m.m.
Enhedsomkostninger og forureningsbegrænsning ved forskellige miljøforanstaltninger, Miljøstyrelsen marts 2006 (pdf, 3 Mb)

Redegørelse for amternes vurdering af vandforekomsternes tilstand, Miljøstyrelsen 5. juli 2006 (pdf, 1 Mb)

Følgebrev til Danmarks Faste Repræsentation i Bruxelles , Miljøstyrelsen 5. juli 2006 (pdf, 100 Kb)

Del II: Amternes basisanalyse ( risikovurdering)

HUR
(pdf, 4 MB)
 

Bornholms Regions Kommune
(pdf, 330 kb)

Ribe Amt
(pdf, 5 MB)
 

Århus Amt
(pdf, 2 MB)
 

Limfjorden
(pdf, 11 MB)
 

Vestsjællands Amt
(pdf, 10 MB)
 

Fyns Amt
(pdf, 18 MB) 

Vejle Amt
(pdf, 14 MB)
 

Viborg Amt
(pdf, 6 MB)
 

Storstrøms Amt
(pdf, 9 MB)
 

Sønderjyllands Amt
(pdf, 32 MB) 

Ringkøbing Amt
(pdf, 7 MB)
 

Nordjyllands Amt
(pdf, 14 MB)