Vandplaner (2009-2015)

Vandplaner for første planperiode er afløst af vandområdeplaner for anden planperiode.

Vandplanerne blev til i løbet af fire faser: Idéfase, basisanalyse, høringer og handleplaner.

Idéfase

Udarbejdelsen af vandplanerne blev indledt i juni 2007 med en idéfase. I løbet af idéfasen var der mulighed for at komme med idéer og forslag til vandplanlægningen.

Naturstyrelsen modtog 1700 idéer fra privatpersoner, landbrugets rådgivningscentre, offentlige myndigheder og en bred vifte af grønne interesseorganisationer.

Læs mere om idéfasen

Basisanalyse

Forud for udarbejdelsen af vandplanerne er gået en såkaldt basisanalyse. Basisanalysen bestod i en opsamling af viden om vandområdernes tilstand og om de menneskeskabte påvirkninger af vandområderne samt af en allerførste vurdering af behovet for en indsats for at kunne opfylde vandrammedirektivet. 

Læs mere om basisanalyse 2005/2006

Både kommuner, myndigheder og offentlighed er blevet hørt under tilblivelsen af vandplanerne.

Læs mere om høringerne

Da vandplanerne (2009-2015) forelå skulle kommunerne udarbejde forslag til kommunale handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne. 

Kommunerne vedtog sine handleplaner senest 1 år efter, at vandplanerne blev offentliggjort. Vandplanerne (2009-2015) er nu blevet afløst af vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021).


FAQ om vandplanerne

Se FAQ om vandplanerne

Konference om vandplanerne

Naturstyrelsen har holdt konference og temadag om arbejdet med vandplanerne (2009-2015)

Læs mere om konferencedag 2012

Læs mere om temadag 2012

Retningslinjer

Retningslinjerne beskriver det grundlag, vandplanerne er lavet på.

Læs mere om retningslinjer

Arbejdsprogram for vandområdeplanerne

Pjecen "Ny vandplanlægning i Danmark" fra 2007 giver overblik over arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces for vandområdeplanerne.

Ny vandplanlægning i Danmark