Vandplaner (2009-2015)

Vandplaner for første planperiode er afløst af vandområdeplaner for anden planperiode.

Vandplanerne blev til i løbet af fire faser: Idéfase, basisanalyse, høringer og handleplaner.