Vandområdeplanerne 2021-2027

Vandområdeplanerne 2021-2027

Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 har været i offentlig høring fra 22. december 2021 - 22. juni 2022. Høringen er nu afsluttet. 

Læs mere her

Tilstandsvurderinger

Tilstandsvurderinger 2021

Tilstandsvurderinger for kystvande og grundvandets tilstand for pesticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer er udarbejdet med inddragelse af ny viden fra faglige projekter og overvågning. 

Se tilstandsvurderingerne her

Gå til Basisanalyse

Basisanalyse 2021-2027

Basisanalysen udgør det faglige afsæt for de kommende vandområdeplaner 2021-2027. I basisanalysen indgår overvågningsdata for vandløb, søer, kystvande og grundvand for perioden 2014-2018.

Se basisanalysen, kortvisninger og baggrundsdata her 

Kystvandråd, piktogram

Kystvandråd 2023

Lokalt funderede analyser er et projekt, som har til formål at Kystvandråd ved brug af lokal viden og analyser, udarbejder forslag til indsatsprogrammer for kystvande.

Læs mere her

Gå til Vandråd

Vandråd 2019-2020

Vandrådene har til formål at styrke interessentinddragelsen og inddrage det lokale kendskab i vandområdeplanerne.

Proces for vandrådsarbejdet 2019 og 2020 

Gå til Arbejdsprogram

Arbejdsprogram 2021-2027

Arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 beskriver, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt. 

Arbejdsprogram og proces frem mod vandområdeplanerne 2021-2027

Gå til VVO

VVO 2021-2027

VVO, væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, er oversigter over de påvirkninger, som har størst indvirkning på vandmiljøet.

Læs mere om de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver her

Gå til supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger

Basisanalysen for vandområdeplaner 2021 - 2027 er opdateret med viden fra en række faglige projekter. 

Læs baggrundsmateriale og dokumentation i forbindelse med basisanalysen her

Gå til Vandplanprojekter

Vandplanprojekter

Der er igangsat en lang række faglige projekter, som skal bidrage til basisanalyse og vandområdeplaner 2021-2027. 

Præsentationer de af faglige projekter