Vandområdeplaner 2021-2027

""

Basisanalyse 2021-2027

Basisanalysen udgør det faglige afsæt for de kommende vandområdeplaner 2021-2027. I basisanalysen indgår overvågningsdata for vandløb, søer, kystvande og grundvand for perioden 2014-2018.

Se basisanalysen, kortvisninger og baggrundsdata her 

Vandråd 2019-2020

Vandrådene har til formål at styrke interessentinddragelsen og inddrage det lokale kendskab i vandområdeplanerne.

Proces for vandrådsarbejdet 2019 og 2020 

Arbejdsprogram 2021-2027

Arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 beskriver, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt. 

Arbejdsprogram og proces frem mod vandområdeplanerne 2021-2027

VVO 2021-2027

VVO, væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, er oversigter over de påvirkninger, som har størst indvirkning på vandmiljøet.

Læs mere om de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver her

Supplerende oplysninger

Basisanalysen for vandområdeplaner 2021 - 2027 er opdateret med viden fra en række faglige projekter. 

Læs baggrundsmateriale og dokumentation i forbindelse med basisanalysen her

""

Vandplanprojekter

Der er igangsat en lang række faglige projekter, som skal bidrage til basisanalyse og vandområdeplaner 2021-2027. 

Præsentationer de af faglige projekter