Forslag til vandområdeplaner

Her forefindes de udkast til statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 med tilhørende udkast til hhv. bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer samt miljørapporter, som blev sendt i høring d. 22. december 2014.

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer var i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni 2015 kl. 12.00. Høringen var åben for alle.

Forslagene til vandområdeplaner blev præsenteret i tekstdokumenter (plandokumenter) og på et Danmarkskort, et MiljøGIS-kort. På MiljøGIS-kortet kunne man se de konkrete miljømål og indsatser, der er fastlagt for de specifikke vandområder i de respektive udkast til bekendtgørelser. Det var muligt at zoome ind på en specifik matrikel og se, om der er indhold i vandområdeplanerne, der berører denne matrikel.

Der blev endvidere offentliggjort miljørapporter, der omfatter miljø- og habitatvurderinger for vandområdeplanerne med bekendtgørelser. Miljørapporterne var omfattet af den 6 måneders offentlige høring.

Høringssvar afgivet i forbindelse med høringer af de tidligere vandplaner 2009-2015 samt de gældende vandområdeplaner 2015-2021 er taget af siden af hensyn til persondataforordningen. Ved interesse kan specifikke høringssvar udleveres ved henvendelse til Miljøstyrelsen