Den Faglige Referencegruppe

Generelle dokumenter

Kommissorium for Faglig Referencegruppe (april 2018)

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 14. september 2018

Dagsorden møde i Faglig Referencegruppe den 14. sep 2018

Hans Estrup Andersen - oplæg om fosforvirkemiddelkatalog

Hans Estrup Andersen - oplæg om fosforkortlægning

Annette Baattrup-Pedersen - oplæg om nye kvalitetselementer i vandløb

Jacob Carstensen - oplæg om makrofytindeks

Jens Kjerulf Petersen - oplæg om andre presfaktorer

Martin Søndergaard- oplæg om søtypologi

Projektbeskrivelse - Fosforkortlægning af vandområder og dyrkningsjorde

Projektbeskrivelse - Dansk Vandløbsplanteindeks i type 1 vandløb

Projektbeskrivelse - Fytobenthos i vandløb

Resume - Marint miljø andre presfaktorer end næringsstoffer

Rapport om danske søtyper.pdf

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 18. juni 2018

Referat af møde i Faglig Referencegruppe 18. juni 2018

Dagsorden til Faglig Referencegruppe 18. juni 2018

Line Block Hansen, Berit Hasler og Brian Jacobsen - oplæg om økonomisk analysegrundlag

Karen Timmermann og Anders Erichsen - oplæg om typologiprojekt for kystvande

Karen Timmermann og Anders Erichsen - oplæg om fosforfølsomhed i marine områder

Karen Timmermann og Anders Erichsen - oplæg om videreudvikling af modeller

Projektbeskrivelse - Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplaner

Projektbeskrivelse - Gennemgang af afgrænsning karakterisering og typeinddeling af kystvandene

Projektbeskrivelse - Fosforkortlægning af vandområder og dyrkningsjorde

Projektbeskrivelse - Videreudvikling af modeller (forprojekt)

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 29. september 2017

Referat Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Dagsorden Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Deltagere Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mads Leth-Petersen - oplæg om det faglige arbejde frem mod VP3 - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Erik Kock Rasmussen - oplæg om modellering af iltning i Mariager Fjord - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mogens Flindt - oplæg om transplantation af ålegræs - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mogens Flindt - oplæg om sandcapping - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Dennis Trolle - oplæg om sømodeller - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 19. december 2013

Dagsorden Faglig Referencegruppe 19. december 2013

Opsummering af 2 møde i Faglig Referencegruppe 19 12 2013

Deltagere 19. december 2013

Oplæg Anker Lajer og Hans Jørgen Henriksen - effekt af vandindvinding

Oplæg Jørgen H. Andersen - Stenrev

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 2. september 2013

Dagsorden Faglig Referencegruppe 2. september 2013

Opsummering af mødet i den Faglige Referencegruppe 2. september 2013

Bilag 1 Deltagere 2. sept. 2013

Harley Bundgaard Madsens oplæg VP_FagRef_Marine modeller_02092013

Marint værktøj Referencegruppemøde Sept 2013

Peter Kaarups oplæg Faglig Referencegruppe 2. september 2013

Anker Lajer Referencegruppe Oplandsmodel 2. sep. 2013

Poul Nordemann - dræn referencegruppe vandløb sept 2013

Heidi Stranddorfs oplæg interkalibrering 2. september 2013

Poul Nordemann referencegruppe kvalitetselementer sept 2013