Den Faglige Referencegruppe

Generelle dokumenter

Kommissorium for Faglig Referencegruppe (april 2018)

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 29. september 2017.

Referat Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Dagsorden Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Deltagere Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mads Leth-Petersen - oplæg om det faglige arbejde frem mod VP3 - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Erik Kock Rasmussen - oplæg om modellering af iltning i Mariager Fjord - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mogens Flindt - oplæg om transplantation af ålegræs - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mogens Flindt - oplæg om sandcapping - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Dennis Trolle - oplæg om sømodeller - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 19. december 2013.

Dagsorden Faglig Referencegruppe 19. december 2013

Opsummering af 2 møde i Faglig Referencegruppe 19 12 2013

Deltagere 19. december 2013

Oplæg Anker Lajer og Hans Jørgen Henriksen - effekt af vandindvinding

Oplæg Jørgen H. Andersen - Stenrev

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 2. september 2013.

Dagsorden Faglig Referencegruppe 2. september 2013

Opsummering af mødet i den Faglige Referencegruppe 2. september 2013

Bilag 1 Deltagere 2. sept. 2013

Harley Bundgaard Madsens oplæg VP_FagRef_Marine modeller_02092013

Marint værktøj Referencegruppemøde Sept 2013

Peter Kaarups oplæg Faglig Referencegruppe 2. september 2013

Anker Lajer Referencegruppe Oplandsmodel 2. sep. 2013

Poul Nordemann - dræn referencegruppe vandløb sept 2013

Heidi Stranddorfs oplæg interkalibrering 2. september 2013

Poul Nordemann referencegruppe kvalitetselementer sept 2013