Blåt Fremdriftsforum

Blåt Fremdriftsforum er forankret i Miljøministeriets departement. 

Miljøministeriets hjemmeside om Blåt Fremdriftsforum

Før den 1. oktober 2017 lå ansvaret hos Miljøstyrelsen, og materiale ældre end denne dato kan tilgås herunder.

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. marts 2017

Bilag 1 - Præsentation af indberetning af grundvandsdata

Bilag 2 - Præsentation af status for vandrådsarbejdet

Bilag 3 - Præsentation af nabotjek

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 5. januar 2017

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 5. januar 2017

Bilag 1 - Præsentation af den Kompenserende målrettede efterafgrødeordning

Bilag 2 - Præsentation af status for vandråd

Bilag 3 - Præsentation af igangsættelse af projekter om marine virkemidler

Bilag 4 - Præsentation af om styrelsens arbejde med regnbetingede overløb

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. april 2016

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. april 2016 

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 29. januar 2015

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 29. januar 2015

Bilag 1 - Præsentation af koncept for vandplanlægning 2015-21

Bilag 2 - Præsentation af indsatser over for kystvande

Bilag 3 - Præsentation af indsatser over for vandløb

Bilag 4 - Præsentation af indsatser over for søer

Bilag 5 - Præsentation af punktkilder

Bilag 6 - Præsentation af grundvandsindsats

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 3. november 2014

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 3. november 2014

Bilag 1 - Præsentation af VP1

Bilag 2 - Præsentation af kommuner og Vandråds forslag til indsatsprogram

Bilag 3 - Skema over vandløbsrestaureringsprojekter

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 19. august 2014

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 19. august 2014

Bilag 1 - Præsentation af fiskevandsdirektivet

Bilag 2 - Præsentation af status for vedtagelse af forslag til VP1

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014

Bilag 1 - Præsentation af basisanalysen

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 18. november 2013

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 18. november 2013

Bilag 1 - Præsentation af status for gennemførelse af vandplanindsatser

Bilag 2 - Præsentation af problemstillinger vedr. overgangsvande

Bilag 3 - Præsentation af arbejdet i Vandløbsforum

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 24. september 2013

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 24. september 2013

Bilag 1 - Præsentation af arbejdsprogram for de næste vandplaner

Bilag 2 - Præsentation af EU-Kommissionens landerapport

Bilag 3 - Notat om dambrugsspærringer og vådområdeprojekter, Dansk Sportsfiskerforbund

Bilag 4 - Præsentation af forslag til lov om vandplanlægning

Bilag 5 - Præsentation af GSA-projekt

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 25. juni 2013

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 25. juni 2013

Bilag 1 - Præsentation af opfølgning på anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen

Bilag 2 - Præsentation af basisanalyse

Møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013

Bilag 1 - Præsentation af metoder til at vurdere kvalitet af vandløb

Bilag 2 - Præsentation af orientering om interkalibrering for marine områder

Første møde i Blåt Fremdriftsforum den 19. december 2012

Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforum den 19. december 2012

Bilag 1 - Instruks, kunstige vandløb i vandplanerne - del 1

Bilag 2 - Instruks, kunstige vandløb i vandplanerne - del 2